side photo
Verslo klientams

Paslaugos įmonių teisės srityje

• Įmonių steigimas ir registravimas (uždarosios akcinės bendrovės (UAB), akcinės bendrovės (AB), individualios įmonės (IĮ), viešosios įstaigos (VŠĮ), asociacijos, Europos bendrovės ir kt. teisinių formų įmonių), įmonės filialų ir atstovybių steigimas bei registravimas (taip pat užsienio įmonių Lietuvoje) Lietuvoje:
• steigimo dokumentų parengimas, derinimas su notaro patvirtinimu ir įregistravimas Juridinių asmenų registre;
• Antspaudo užsakymas ir atsiėmimas, bei įmonės įregistravimas Mokesčių mokėtojų registre ir PVM mokėtoja;
• Įmonės vardo, buveinės adreso keitimas;
• Įstatinio kapitalo didinimas ar mažinimas;
• Įmonės įstatų, nuostatų pakeitimų parengimas ir įregistravimas;
• Akcijų pirkimas – pardavimas;
• Įmonės pirkimas – pardavimas;
• Įmonės akcininkų, įmonės kolegialių organų susirinkimų organizavimas, darbotvarkės, protokolų, sprendimų ir kitų dokumentų parengimas. Įmonės reorganizavimas, atskyrimas, pertvarkymas, likvidavimas (dokumentų rengimas, teisinio statuso įregistravimas ir susijusių dokumentų parengimas);
• Įmonės atstovavimas valstybinėse, savivaldybių ir privačiose įstaigose, įmonėse ar organizacijose;
• Kitos teisinės paslaugos įmonės veiklai.Sutarčių rengimas.

Kvalifikuotai rengiame bet kokias sutartis:
• prekių pirkimo - pardavimo, nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo, įmonės pirkimo - pardavimo, paslaugų teikimo, akcijų įsigyjimo,
• paskolos, reikalavimo perleidimo, skolos perkėlimo,
• negyvenamųjų patalpų nuomos, transporto priemonės nuomos, įrangos nuomos, žemės nuomos, gyvenamųjų patalpų nuomos, panaudos,
• statybos rangos, vartojimo rangos, subrangos, projektavimo ir tyrinėjimo darbų rangos,
• pavedimo, tarpininkavimo, (komercinio) bendradarbiavimo, jungtinės veiklos (partnerystės),
• vežimo, tiekimo, distribucijos,
• pervežimo, ekspedijavimo ir kitas sutartis. Konsultuojame sudarant tarptautinio krovinių vežimo sutartis pagal CMR konvenciją, teikiame teisines išvadas dėl vežėjo civilinės atsakomybės taikymo, atsakomybės paskirstymo, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir kt.
• kitas sutartis.


Sutarčių teisinė analizė, koregavimas.

Teisininkai tikrina sutarčių atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams bei Lietuvoje galiojančioms Europos Sąjungos ir tarptautinėms teisės normoms, siūlo verslo klientui palankias sutarties sąlygas, koreguoja sutartis pricipu, kad verslo kliento pateiktoje sutartyje nebūtų klientui nepalankių sutarties sąlygų, teikia išaiškinumus ir patarimus dėl atskirų sutarties sąlygų.


Pagalba įgyvendinant sutartis.

Kitų dokumentų, reikalingų įmonės funkcionavimui ir veiklai ruošimas:
• Ruošiame reikalavimus, pretenzijas dėl neatsiskaitymo laiku (skolos išieškojimo), kitų sutarties sąlygų netinkamo vykdymo (netinkamų, nekokybiškų prekių, darbų, paslaugų ir kt.) ar nevykdymo.
• Ruošiame procesinius dokumentus teismui dėl sutarčių netinkamo vykdymo ar nevykdymo.
• Ruošiame ir kitus raštus: pranešimus, paaiškinimus, pareiškimus, įsakymus ir kt.


Atstovavimas derybose dėl sutarties.

Padedame, tarpininkaujame, atstovaujame verslo klientams derybose dėl sutarties sąlygų parengimo, pasirašymo.


Verslo klientų interesų atstovavimas:
• Teismuose (civiliniuose ir administraciniuose), arbitražuose; Kvalifikuotai, taikant galiojančias Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitomis tarptautinėmis teisės normas, parengiami: ieškinys, priešieškinys, atsiliepimas, pareiškimas teismui, atskirasis, apeliacinis skundas ir kiti procesiniai dokumentai.
• Institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose;
Atstovavimas Valstybinėje įmonėje "Registrų centras", notarų biure, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriuose (SODRA), Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI), Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI), kitose privačiose, valstybės ir savivaldybės įmonėse, įstaigose ar organizacijose;
• Ginčų sprendimas neteismine tvarka (derybų būdu). Dėl sutarčių netinkamo vykdymo, įsiskolinimų, netinkamos kokybės prekių, paslaugų (darbų atlikimo) ir kitais klausimais rengiamos pretenzijos, pranešimai, prašymai ir kiti reikalavavimai.